กระดาษชำระ KIMSOFT® 6 ม้วน 2 ชั้น

กระดาษชำระม้วน  คิมซอฟ  ได้ถูกพัฒนาอย่างลงตัว  สำหรับการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง  ด้วยเนื้อกระดาษมาตรฐานที่ผลิตจากเยื่อรีไซเคิล  นุ่มเหนียว  ซึมซับดี  ย่อยสลายง่าย  และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ช่วยลดการใช้พลังงานได้ถึง  40%  เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้กระดาษที่ผลิตจากเยื่อ

ขนาด: 9.6 x 13.7 ซม.

  • ความยาวต่อม้วน : 17.6 เมตร
  • จำนวนหน่วยต่อลัง: 8 แพ้คต่อลัง
  • จำนวนต่อแพ็ค: 6 ม้วน

สอบถามเพิ่มเติม

Brand

Brand

Kimberly-Clark