3M Bathroom Disinfectant Cleaner

3M Bathroom Disinfectant Cleaner

น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำชนิดกรด

เหมาะสำหรับขจัดคราบต่างๆ ในห้องน้ำรวมถึงพื้นผิวพลาสติก พอร์ซเลน เซรามิก และพื้นทั่วไป ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

สอบถามเพิ่มเติม

Brand

Brand

3M