3M Nomad Scraper Matting 6850 พรมดักฝุ่น-กันลื่น

สอบถามเพิ่มเติม

Description
  • มีโครงสร้างเป็น Vinyl Loop
  • ซึ่งมีแผ่นยางรองรับ จึงทำให้สิ่งสกปรก
  • ไม่ตกผ่านไปยังพื้น แต่จะถูกเก้บไว้ภายในพรม
  • ทำให้ด้านหน้าของพรมสวนงามอยู่เสมอ

เหมาะสำหรับ

• บริเวณทางเดินภายในอาคาร

• บริเวณประตูทางเข้าอาคาร

• บริเวณทางเข้าที่ปูด้วยพรมตกแต่ง

• มีการสัญจรไปมาน้อยกว่า 500 คนต่อวัน

  • การทำความสะอาด

    คว่ำและสะบัด / ใช้น้ำฉีดล้าง / ดูดฝุ่น

Brand

Brand

3M