กระดาษชำระ SCOTT® 24 ม้วน 2 ชั้น

ขนาด: 10.00 x 13.75 ซม.

ความยาวต่อม้วน 17.0 เมตร

  • จำนวนหน่วยต่อลัง: 4 แพ้ค ต่อ ลัง
  • จำนวนต่อแพ็ค: 24 ม้วน ต่อ แพ้ค

สอบถามเพิ่มเติม

Description
  • ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ผ่านกระบวนการผลิตอันทันสมัยและได้มาตรฐานการรับรองจากนานาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกระดาษเช็ดหน้าหรือกระดาษชำระซึ่งล้วนแต่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้สูงสุด ในงบประมาณที่ต้องการ
Brand

Brand

Kimberly-Clark