พรมฆ่าเชื้อ

(Sanitizing Mats) พรมสำหรับฆ่าเชื้อ+พรมซับคราบน้ำและดักฝุ่น ซึ่งป้องกันเชื้อโรคต่างๆ เข้ามาในองค์กรหรือบริษัท ของคุณลูกค้า อีกทั้งยังดูแลรักษาไม่ยาก ซึ่งเหมาะสำหรับมีไว้ใช้สำหรับทุกองค์กร

สอบถามเพิ่มเติม

Description