Sanitize Mats

สอบถามเพิ่มเติม

Description

คุณสมบัติ

  • ทำความสะอาดฆ่าเชื้อจากทางรองเท้า
  • สามารถใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ เทลงในถาดยางได้
  • เหมาะสำหรับวางที่ทางเข้าประตู
  • ถาดยาง สามารถใส่น้ำยาฆ่าเชื้อ ได้มากถึง 2ลิตร

ประกอบด้วย

  • พรมซับน้ำดักฝุ่น ขนาด 80×90ซม
  • ถาดยางฆ่าเชื้อ ขนาด 60×80ซม
Brand

Brand

3M