เสาจราจรสะท้อนแสง 65 ซม

เสาจราจรสะท้อนแสง

เพื่อจุดมุ่งหมายในความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

จะมีความสูง 65 ซม.

สอบถามเพิ่มเติม

Description
  • เสากั้นเขตจราจร สะท้อนแสง สำหรับงานติดตั้งบนทางถนน ทางแยก ทางก่อนขึ้นสะพานข้ามแยก โรงงาน บริษัท ลานจอดรถ ห้างร้าน โรงพยาบาล หรือในพื้นที่ต้องการกั้นเขตเพื่อแบ่งเส้นทางให้ชัดเจนและเป็นสัดส่วน เพื่อจุดมุ่งหมายในความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ขนาดของเสากั้นเขตจราจร สะท้อนแสง จะมีความสูง 65 ซม.