โปสเตอร์สแตนด์

โปสเตอร์สแตนด์ ใช้โชว์โฆษณา หรือ จัดงาน อีเวนต์

ตามโรงแรม หรือสถานที่ต่างๆ

พื่นที่สำหรับทำอาร์ตเวริค : กว้าง 550 x ยาว750 มม.

ใช้กระดาษ : กว้าง 570 x ยาว780 มม.

ขนาดโปสเตอร์ทั้งหมด : กว้าง410 x ยาว760 x สูง1400 mm.

สอบถามเพิ่มเติม

Brand

Brand

Hotelmart