ป้ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

สอบถามเพิ่มเติม

Description

ป้ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์สื่อต่าง เหมาะที่จะใช้ตามโรงแรม หรือ ร้านอาหาร

และสถานที่จัดงานต่างๆ ก็ดีได้ในทุกที่

ขนาดทั้งหมดของโปสเตอร์ : W655 x D360 x 1290 mm.

ขนาดของกระดาษโปสเตอร์ : 500 x 680 mm.

Brand

Brand

Hotelmart