โพเดียม

สอบถามเพิ่มเติม

Description

โพเดียม Podium stand 0609-053

ใช้สำหรับยืนบรรยาย ตามห้องประชม สัมนา

ตามโรงแรม หรืองานอีเวนต์ต่างๆ

ขนาด กว้าง 480 x ยาว670 x สูง1150 mm.

การติดตั้งใช้งาน

– สำหรับแท่นบรรยายแบบธรรมดาการติดตั้งไม่ต้องมีอะไร เพียงยกมาตั้งไว้ที่จุดที่ต้องการจะยืนบรรยายหรือประกาศเตรียมป้ายชื่อหรือสัญญลักษณ์ต่างๆ

ที่จะแสดงมาติดที่โพเดียมเตรียมไมโครโฟน ที่จะต้องนำมาต่อกับระบบเสียงภายนอกมาตั้งไว้บนแท่นให้พร้อม (แต่จะต้องเตรียมระบบขยายเสียงภายนอก

มาไว้ให้พร้อมด้วยซึ่งยุ่งยากกับการใช้งาน)

– สำหรับแท่นบรรยายแบบอิเล็คทรอนิคส์ จะมีความสะดวกในการใช้งานมากเพราะเพียงยกมาตั้งตามจุดที่กำหนด

ไว้ก็สามารถใช้งานได้เลย เนื่องจากระบบทุกอย่างได้ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ทันทีที่ต้องการใช้ “

Brand

Brand

Hotelmart