Petroleum Sorbent วัสดุดูดซับน้ำมันและสารเคมีเหลวที่ไม่ละลายน้ำ

Petroleum Sorbent วัสดุดูดซับน้ำมันและสารเคมีเหลวที่ไม่ละลายน้ำ

-ใช้ได้ทั้งบนบกและในแหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ รางระบายน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

-รักษารูปทรงขณะลอยอยู่ในน้ำได้เป็นเวลานาน และทนอุณหภูมิได้ดี

-รีดน้ำมันออก แล้วนำวัสดุดูดซับและน้ำมันกลับมาใช้งานได้อีก

สอบถามเพิ่มเติม

Description

Petroleum Sorbent

วัสดุดูดซับน้ำมัน และสารเคมีเหลวที่ไม่ละลายน้ำ

ใช้กำจัดสารเคมีเหลวจำพวกน้ำมัน และสารเคมีที่ไม่ละลายน้ำ

ซึ่งรั่วไหลออกจากแหล่งเก็บเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม

– ใช้ได้ดีทั้งบนบก และในแหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ รางระบายน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

– รักษารูปทรงขณะลอยอยู่ในน้ำ ได้เป็นเวลานานและทนอุณหภูมิได้ดี

– รีดน้ำมันออก แล้วนำวัสดุดูดซับและน้ำมันกลับมาใช้งานใหม่ได้อีก

ชุดฉุกเฉิน : P-SKFL31 ในชุดประกอบด้วย

– Petroleum Sorbent Pad HP-156 จำนวน 30 แผ่น

– Pretroleum Sorbent Folded P-FL550DD จำนวน 2 ม้วน

– ถุงขยะพร้อมสายรัดจำนวน 3 ใบ

Brand

Brand

3M