Oil Sorbent – MAT

Oil Sorbent – Mat

ชนิด : Flat

ขนาดแผ่น : 50.0 x 50.0 ซม.

จำนวนแผ่น/ลัง : 160 แผ่น

สอบถามเพิ่มเติม

Description
  • เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการดูดซับน้ำมันที่รั่ว  ซึม  หรือล้น  ในอุตสาหกรรมทั่วไป  และอุตสาหกรรมเดินเรือ
  • ผลิตจาก  polypropylene  100%  สามารถดูดซับน้ำมันได้มากกว่า  8  เท่า  ของน้ำหนักผลิตภัณฑ์
  • สามารถใช้ในการแยกน้ำมันออกจากน้ำได้ดี
  • น้ำหนักเบา  ง่ายต่อการใช้งาน  เก็บรักษาและกำจัดทิ้ง
  • เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน  และปกป้องสิ่งแวดล้อม
  • ใช้ทดแทนเศษผ้า  ขี้เลื่อย  และสารเคมีได้ดีเยี่ยม

 

Brand

Brand

Kimberly-Clark