น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์® ขนาด 600 มล.

สอบถามเพิ่มเติม

Description

รายละเอียด

น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์

น้ำดื่มแบรนด์ระดับโลกที่ผ่านการควบคุมคุณภาพถึง 12 ขั้นตอน

ดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ เพื่อชีวิตที่ดี

วิธีใช้/การเก็บรักษา : ใช้สำหรับดื่ม / ควรเก็บในที่สะอาดปราศจาคกลิ่น และหลีกเลี่ยงแสงแดด

ขนาด 600 มิลลิลิตร