KIMTECH Prep*KIMTECH* Wipers

KIMTECH Prep*KIMTECH* Wipers

ขนาดแผ่น : 30.48 x 36.58 ซม.

จำนวนแผ่น/ห่อ : 66 แผ่น

บรรจุ/ลัง : 1 x 8 ห่อ

ประเภท 1/4 fold

สอบถามเพิ่มเติม

Description
  • เหมาะสำหรับงานเตรียมพื้นผิวและเช็ดทำความสะอาดชิ้นส่วน  ที่มีน้ำมันตัวทำละลาย  สารเคมี  หมึก  และสี  ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ  อาทิเช่น  งานทำความสะอาดเครื่องพิมพ์  งานในขั้นตอนก่อนการพ่นสีรถยนต์  งานประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์และอุปกรณ์ไฟฟ้า  งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล  และงานแปรรูปอาหาร
  • ผลิตจากวัสดุ  Meltblown  Polypropylene
  • เหนียวทนทาน  แข็งแรงทั้งเมื่อแห้งและเปียก
  • ดูดซับของเหลวได้มากและเร็ว  สามารถดูดซับน้ำมันได้ถึง 8 เท่า  ของน้ำหนักแผ่น
  • ฝุ่นขุยน้อย
  • สามารถต้านทานตัวทำละลาย  กรด  และด่างได้ดี
  • สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้  โดยการบิดหรือซักในน้ำ
  • น้ำหนักเบา  สะดวกในการเก็บรักษา  เคลื่อนย้าย  และกำจัดทิ้ง
  • คุณภาพและขนาดคงที่  ได้มาตรฐานทุกแผ่น
  • มีหลายรูปแบบและสีให้เลือกใช้  เพื่อความสะดวกสูงสุดในการใช้งาน

 

Brand

Brand

Kimberly-Clark