ECOLAB แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อชนิดน้ำ ขนาด 3.8ลิตร

Description

คุณสมบัติ

  • มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 โดยปริมาตร
  • แห้งไว ไม่ต้องล้างออก
  • เพื่อสุขอนามัยที่ดีภายหลังการล้างมือในทุกๆ วัน
  • ขนาด 3.8ลิตร

การใช้งาน

  •  ล้างมือให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง
  • เทผลิตภัณฑ์ลงบนฝ่ามือโดยไม่ต้องเจือจาง
  •  ใช้ทำความสะอาดมือ โดยถูให้ทั่วมือไม่น้อยกว่า 20 วินาที แล้วปล่อยให้แห้ง

บรรจุ

  • 4แกลลอน/ลัง
Brand

Brand

ECOLAB