น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เดทตอล 5 ลิตร

‘-ใช้ชำระล้างบาดแผล แผลสัตว์กัดหรือแมลงต่อย

-ใช้เพื่ออนามัยส่วนตัว

-ใช้เพื่อสุขอนามัยในครัวเรือน

-ใช้สำหรับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้**

สอบถามเพิ่มเติม

Description

ใช้ชำระล้าง

  • บาดแผล แผลสัตว์กัดหรือแมลงต่อย: ใช้น้ำยาเจือจาง 5% หรือใช้น้ำยา 1 ฝา(21 มล.) ผสมน้ำอุ่น 420 มล.
  • การผดุงครรภ์: ใช้น้ำยาเจือจาง 2.5% หรือใช้น้ำยา 1 ฝา (21 มล.) ผสมน้ำอุ่น 840 มล.

ใช้เพื่ออนามัยส่วนตัว

  • อาบน้ำ: ใช้น้ำยา 1 ฝา (21 มล.)ผสมน้ำอาบ
  • ขจัดรังแค: ใช้น้ำยาเจือจาง 2.5% หรือใช้น้ำยา 1 ฝา (21 มล.) ผสมน้ำอุ่น 840 มล.

ใช้เพื่อสุขอนามัยในครัวเรือน**

  • แช่เสื้อผ้า: ใช้น้ำยา 1 ฝา(21 มล.) ผสมน้ำ 840 มล.
  • ป้องกันการติดเชื้อทั่วไป: สำหรับเช็ดพื้น ใช้น้ำยาเจือจาง 2.5 % หรือใช้น้ำยา 6 ฝา (126 มล.) ผสมน้ำ 5 ลิตร

อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้**

ใช้น้ำยาเจือจาง 5% หรือน้ำยา 1 ฝา (21 มล.) ผสมแอลกอฮอล์ 70% 420 มล.

 

**เพื่อครอบคลุมในการฆ่าเชื้อโรคได้หลายชนิด ควรแช่ทิ้งไว้อย่างน้อย 5 นาที