ผงซักฟอก Lavas Premium

ผงซักฟอกสำหรับเครื่องฝาหน้าและฝาบน

สูตรเข้มข้นแรง 2 เท่า

สอบถามเพิ่มเติม

Description

ผงซักฟอกสำหรับเครื่องฝาหน้าและฝาบน

สูตรเข้มข้นแรง 2 เท่า

– ผสมสาร นาโน ซิลเวอร์

ซักและตากกลางคืน ไร้กลิ่นอับ

– ผสมสารแอคทีฟ ออกซิเจน

พลังเข้มข้นขจัดคราบฝังลึก