ก้อนดับกลิ่นและไล่แมลงฮาร์วี่

ผลิตภัณฑ์ก้อนดับกลิ่นและไล่แมลงฮาร์วี่แบบแขวน แบบเติม และแบบกล่อง

(HARVIE)

คุณสมบัติ : ก้อนดับกลิ่นไล่แมลงได้

ขนาดบรรจุ : อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้าถัดไป

ขนาดบรจุ / ลัง : 1 x 24 ( 1 ลัง : 24 ก้อน)

กลิ่นที่จำหน่าย : มะลิ ลาเวนเดอร์ โรส บรู๊ท

สอบถามเพิ่มเติม

Description

ผลิตภัณฑ์ก้อนดับกลิ่นและไล่แมลงฮาร์วี่

CODE  HV  0100  แบบแขวน ขนาดบรรจุ  100 กรัม

CODE  HV  1100   แบบเติม ขนาดบรรจุ  100 กรัม

CODE  HV  0080  แบบกล่อง ขนาดบรรจุ 80 กรัม

 

Brand

Brand

King's stella