ถังขยะอคีลิคแบบใส ทรงหกเหลี่ยม ไม่มีฝา 56 ลิตร

ถังขยะอคีลิคแบบใส ทรงหกเหลี่ยม ไม่มีฝา

มีขอบรัดถุงขยะ

ขนาดเฉพาะตัวถัง 37 x 42.5 x 60.5cm

ขนาดรวมชอบ 38.7 x 44.4 x 60.8cm

ความจุ 56 ลิตร

ใช้กับถุงพลาสติก 28″ x 33″

บรรจุกล่องละ 2 ใบ

ผลิตจากวัตถุดิบ Polystyrene (Ps) หรือ Acrylic

โดดเด่นด้วยรูปทรงหกเหลี่ยม พร้อมชอบครอบถุงขยะ

สอบถามเพิ่มเติม