เครื่องซักพรม (รุ่นหนัก)

เครื่องซักพรม (รุ่นหนัก)

สอบถามเพิ่มเติม

Description
นที่การทำงาน (m2/h)
20-25
กำลังมอเตอร์ดูด (Watt)
1,250
กำลังปั้มน้ำ (Watt)
40
แรงพ่น/แรงดูด (bar)
1.0/2.5
อัตราพ่น (L/min)
1.0
อัตราดูดลม (L/sec)
54
แรงดัน (mbar)
220
ขนาด (LxWxH) mm
665 x 320 x 435
Brand

Brand

Karcher