เครื่องฉีดน้ำหอมอัตโนมัติ Watchman

เครื่องฉีดน้ำหอมอัตโนมัติ Watchman

ขนาดกล่อง : 8.0 ซม. x 11.5 ซม. x 21.0 ซม.

จำนวนกล่อง/หีบ : 1

สีที่จำหน่าย : สีขาว

สอบถามเพิ่มเติม

Description

การควบคุมกลิ่นของระบบ  WATCHMAN

  • ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ทำให้การฉีดพ่นน้ำยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้
  • สามารถตั้งให้น้ำยาอยู่ได้นาน  30 , 60 หรือ 90 วัน
  • สามารถตั้งเวลาให้เครื่องเริ่มทำงานได้ตามความต้องการ
  • สามารถตั้งการฉีดพ่นน้ำยา  12 หรือ 24 ชั่วโมง  ตามความเหมาะสมของการใช้งาน
  • เลือกให้เครื่องทำงานได้  5 , 6 หรือ 7 วัน ต่อสัปดาห์  ได้ตามการใช้งานจริง
  • ภาพตัวเลขบนหน้าปัด  บอกจำนวนวันที่ต้องเปลี่ยนน้ำยาขวดใหม่
  • เลือกสัญญาณภาพ / เสียงเตือนเมื่อต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่  หรือน้ำยาขวดใหม่
  • หัวฉีดใหม่  ป้องกันการทิ้งคราบของน้ำยาบนกล่องบรรจุ
Brand

Brand

Kimberly-Clark