แอลกอฮอล์ 70% MARVEL

สอบถามเพิ่มเติม

Description

แอลกอฮอล์ 70% ฆ่าเชื้อโรคบนฝ่ามือ ขนาด 3.8 ลิตร / 20 ลิตร

ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรคบนฝ่ามือ เหมาะสำหรับโรงพยาบาล , โรงงานอาหาร , โรงแรม, โรงงานอุตสาหกรรม และทุกสถานที่ที่ต้องการความสะอาด สามารถใช้กับกล่องใส่แอลกอฮฮล์แบบใช้มือกด หรือใช้กับเครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ที่มีปริมาณการจ่ายน้ำยาในปริมาณที่สม่ำเสมอ และช่วยประหยัด

Brand

Brand

Marvel