3M Nomad Scraper Matting 7150 พรมดักฝุ่น-กันลื่น

สอบถามเพิ่มเติม

Description

พรมดักฝุ่น 3M : รุ่น 7150

  • เส้นใยขนาดใหญ่ มีโครงสร้างเป็น Vinyl Loop
  • ซึ่งมีแผ่นยางรองรับ จึงทำให้สิ่งสกปรก ไม่ตกผ่าน
  • ไปยังพื้น แต่จะถูกเก็บไว้ภายในพรม เหมาะสำหรับที่
  • ที่ไม่ต้องการให้ฝุ่นและสิ่งสกปรกตกพื้น
  • การทำความสะอาด เพียงแค่สะบัดพรมหรือคว่ำ
  • สิ่งสกปรกก็จะหลุดออกมา สามารถกวาหรือใช้เครื่องดูดฝุ่น
  • เก็บทำความสะอาด

เหมาะสำหรับ

• บริเวณทางเดินภายในอาคาร

• บริเวณประตูทางเข้าอาคาร

• บริเวณทางเข้าที่ปูด้วยพรมตกแต่ง

• มีการสัญจรไปมามากกว่า 500 คนต่อวัน

การทำความสะอาด

สะบัดพรมหรือคว่ำ / ใช้น้ำฉีดล้าง / ดูดฝุ่น

Brand

Brand

3M