3M Neutral Cleaner Concentrate

3M Neutral Cleaner Concentrate

น้ำยาเช็ดพื้นประจำวัน

ไม่จำเป็นต้องใช้นำล้างออก ใช้ทำความสะอาดพื้นโดย

ไม่ทำอันตรายต่อผิวพื้นที่เคลือบแว๊กซ์ไว้ ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

สอบถามเพิ่มเติม

Brand

Brand

3M