ECOLAB Nexa Hand Sanitizer Station

สอบถามเพิ่มเติม

Description

คุณสมบัติ

  • ปกป้องการสัมผัส ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ณ ปัจจุบัน
  • เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ อัตโนมัติ

ชุดนี้ประกอบด้วย

  • Stand จาก แบรนด์ Ecolab
  • เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ จากแบรนด์ Ecolab
Brand

Brand

ECOLAB