สมุดสันห่วงดั๊บเบิ้ล เอ โปรเฟสชั่นนอล 70 แกรม

สมุดบันทึเข้าเล่มสันห่วง

ขนาดบี 5 [182×257 มม.]

ลายเส้นมาตราฐาน มีจุดกำหนดระยะ

เนื้อในจำนวน 60 แผ่น

A8858741715460B สีดำ
A8858741715477B สีน้ำตาล
A8858741715491B สีน้ำเงินเข้ม
A8858741715484B สีเทา
A8858741715507B สีครีม
A8858741715514B สีชมพู
A8858741715521B สีขียว
A8858741715538B สีม่วง

บรรจุ 4 เล่ม ต่อแพ้ค

15 แพ้ค ต่อลัง

60 เล่มต่อลัง

 

สอบถามสินค้าเพิ่มเติม

Brand

Brand

Double A