สมุดสันกาวดั๊บเบิ้ลเอ โปรเฟสชั่นนอล 70 แกรม

กระดาษคุณภาพดี สำหรับจดบันทึก

ขนาดเอ 5 [148×210 มม.]

เขียนสบาย กางได้ 360 องศา

เนื้อในจำนวน 60 แผ่น

บรรจุ

10 แพ้ค / ลัง

120 เล่ม / ลัง

สอบถามสินค้าเพิ่มเติม

Brand

Brand

Double A