Double A สมุดรายงาน A4 80 แกรม 40 แผ่น

  • ปกกระดาษอ่อน ผิวมัน เนื้อเหนียว ไม่ฉีกขาดง่าย
  • เข้าเล่มแบบสันกาว ฉีกใช้งานง่าย ไม่หลุดจากเล่ม
  • เนื้อกระดาษหนา เรียบเนียน เขียนไม่สะดุด ให้ความคุ้มค่า
  • เส้นบรรทัดมาตรฐานทั้ง 2 ด้าน ช่วยจัดระเบียบการเขียนให้เรียบร้อย
  • กระดาษหนา 80 แกรม
  • ขนาด 21×29.7 ซม. (A4)
 • 40 แผ่น/เล่ม
 • 12 เล่ม ต่อ แพ้ค
 • 4 แพ้ค ต่อ กล่อง

สอบถามเพิ่มเติม

Brand

Brand

Double A