สมุดมุงหลังคาดั๊บเบิ้ล เอ โปรเฟสชั่นนอล 70 แกรม 26 แผ่น

กระดาษคุณภาพดี สำหรับจดบันทึก

ขนาดบี 5 [177×257 มม.]

มีเลขบอกจำนวนบรรทัด, จุดกำหนดระยะ

A8858714717242A สีเขียว
A8858714717228A สีส้ม
A8858714717211A สีฟ้า
A8858714717235A สีชมพู

7 แพ้ค / ลัง

84 เล่ม / ลัง

สอบถามสินค้าเพิ่มเติม

Brand

Brand

Double A