กระดาษโน้ตดั๊บเบิ้ล เอ ชนิดมีกาวในตัว (3×3นิ้ว)

ขนาด 76×76 มม. (3×3 นิ้ว)

จำนวน 100 แผ่น

เนื้อกระดาษเรียบเขียนติดง่าย

ติดได้นานทุกพื้นผิว แม้แต่ผิวโค้ง

จำนวนชิ้นต่อแพ้ค : 12 ชิ้น

จำนวนแพ้คต่อลัง : 18 แพ้ค

 

  • S8858741715682TH : สีเหลืองพาสเทล
  • S8858741716788TH : สีฟ้าพาสเทล
  • S8858741718638TH : สีส้มพาสเทล
  • S8858741717136TH : สีชมพูพาสเทล
  • S8858741717129TH : สีเขียวพาสเทล

สอบถามเพิ่มเติม

Brand

Brand

Double A