กระดาษโน้ตดับเบิ้ล เอ ชนิดมีกาวในตัว (3×2 นิ้ว)

ขนาด 76×51 มม. (3×2 นิ้ว)

จำนวน 100 แผ่น

เนื้อกระดาษเรียบเขียนติดง่าย

ติดได้นานทุกพื้นผิว แม้แต่ผิวโค้ง

จำนวนชิ้นต่อแพ้ค : 12 ชิ้น

จำนวนแพ้คต่อลัง : 12 แพ้ค

 

  • S8858741716795TH : สีเหลืองพาสเทล
  • S8858741716818TH : สีฟ้าพาสเทล
  • S8858741718720TH : สีส้มพาสเทล
  • S8858741718768TH : สีชมพูพาสเทล
  • S8858741718751TH : สีเขียวพาสเทล
Brand

Brand

Double A