กระดาษถ่ายเอกสารดั๊บเบิ้ล เอ 80 แกรม 40 แผ่น

ระดาษถ่ายเอกสาร A4 80แกรม (40แผ่น) Double A

    • กระดาษถ่ายเอกสาร
    • กระดาษหนา : 80 แกรม
    • ขนาดสินค้า : A4
    • บรรจุ 40 แผ่น/แพ็ค, 1 แพ็ค
    • 48 แพ็ค ต่อ ลัง

สอบถามเพิ่มเติม

Brand

Brand

Double A