กรวยน้ำดื่ม Food Grade แบรนด์ Fresh (4,500ใบ)

 • ผลิตจากเยื่อกระดาษใหม่บริสุทธิ์ นำหนัก 100 กรัม
 • ขนาด 7 x 8.7 ซม.(4 ออนซ์)
 • 1 แถว มี 200 ใบ
 • 1 ลัง 25 แถว
 • ขนาด 4,500 ใบ บรรจุ: 180 ใบ/แพ็ค

สอบถามเพิ่มเติม

Description

คุณสมบัติ

 • ผลิตจากเยื่อกระดาษใหม่บริสุทธิ์ 100 กรัม
 • ขนาด 7 x 8.7 ซม.(4 ออนซ์)
 • ถ้วยกระดาษผ่านการทดสอบการปนเปื้อนโลหะหนัก และ สารเรืองแสง
 • เนื้อกระดาษผ่านการทดสอบ U.S 21 CFR F.D.A. Regulation
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1141-2536

บรรจุ

 • 1 แถว มี 180 ใบ
 • 1 ลัง 25 แถว
 • บรรจุ 4,500ใบ/ลัง