สินค้าแนะนำสู้โควิด-19 !!

สำหรับกลุ่มลูกค้าร้านอาหาร หรือ โรงแรม และอื่นๆ สามารถเลือกผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อความมั่นใจในการประกอบการ

 

2. เครื่องพ่นฆ่าเชื้อ ULV รุ่น X5

3. กระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ

4. แท่นและเครื่องพ่นแอลกอฮอลอัติโนมัติ

5. ผ้าไมโครไฟเบอร์ ขนาด 40*40 ซม.