โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

โรงพยาบาลชลบุรี

บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด

โรงพยาบาลพานทอง